Elektron kitabxana

Təcridolunmadan inklüziyaya doğru

Müəllif: Mel Ainscow, Alan Dyson, Saira Weiner

Dil: Azərbaycan

Nəşr ili: 2019

Səhifə: 31 səh

Ətraflı

Xüsusi kitabça 3: İnklüziv siniflərdə əlilliyi olan uşaqların təhsili

Müəllif: UNESCO

Dil: Azərbaycan

Nəşr ili: 2019

Səhifə: 114 səh

Ətraflı

İnklüziv təhsil

Müəllif: UNICEF

Dil: Azərbaycan

Nəşr ili: 2019

Səhifə: 4 səh

Ətraflı

Əlilliyin tərifi və təsnifatı

Müəllif: UNİCEF

Dil: Azərbaycan

Nəşr ili: 2020

Səhifə: 39 səh

Ətraflı

Kateqoriyalar