Dünyada bir çox müəllimlər və bəlkə elə siz özünüz də çox sayda şagirdi olan siniflərdə dərs deməli olursuz. Əslin çoxuşaqlı sinfin dəqiq ölçüsü yoxdur.Bəzi ölkələrdə hər müəllimə 25-30 şagirdin düşməsi çoxuşaqlı sinif hesab olunsa da, bəzilərində bu çox normal və hətta, təəccüblü olsa da, kifayət qədər kiçik sinif sayılır. Ancaq adətən 25 və ya daha az uşağa dərs keçən müəllim üçün 35 nəfərlik sinif böyük görünə bilər.

 

Kateqoriyalar

Digər kurslar

İnklüziv təhsil üzrə məsləhətçi

- 2 səs

Kursun təsviri

Azərbaycan inklüziv təhsilə keçdikdən sonra, əlilliyi olan uşaqların əksər hallarda digər həmyaşıdları ilə birgə ümumi təhsil siniflərində eyni milli kurikulum üzrə təhsil alması və öyrənməsi gözlənilir. Zaman keçdikcə, inklüziv məktəblərə daxil olan əlilliyi olan uşaqların sayı artacaq, xüsusi təhsil məktəblərinə yazılan uşaqların sayı isə azalacaq. İnklüziv məktəblərə və müəllimlərə bütün uşaqlar üçün yüksək keyfiyyətli təhsilin təmin edilməsində dəstək göstərilməlidir. İnklüziv təhsil çərçivəsində xüsusi pedaqoqların təcrübəsindən ən yaxşı şəkildə faydalanmaq üçün onların rolunun nəzərdən keçirilməsi tələb olunur.

İnklüziv təhsildə valideynlərin rolu

- 2 səs

Kursun təsviri

Valideynlərin cəlb olunması inkluziv təhsil işini formalaşdırmağın əhəmiyyətli hissələrindən biridir. Dövlət siyasi və hüquqi yollarla, məktəblər və təhsil şöbələri öz siyasəti və gündəlik qərarları ilə inklüziv təhsilə dəstək verərkən, valideynlərdə uşaqların təhsilində vacib rol oynayırlar.

İnklüziv Müəllimlərin Profili

- 5 səs

Kursun təsviri

“İnklüziv Müəllimlərin Profli” adlı sənəd müəllimlər üçün inklüziv təhsildə işləməyə imkan verən əsas dəyər və səriştələri özündə ehtiva edir. “İnklüziv Müəllimlərin Profili” sənədi Xüsusi və İnklüziv Təhsil üzrə Avropa Agentliyinin həyata keçirdiyi “İnklüziya üzrə müəllim hazırlığı” layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır.

İnklüziv siniflərdə qiymətləndirmə

- 5 səs

Kursun təsviri

İnklüziv müəllimlər müntəzəm qiymətləndirmə strategiyalarına dəyişikliklərin edilməsindən başqa, formativ qiymətləndirmə kimi daha ənənəvi strategiyaları innovativ qiymətləndirmə strategiyaları ilə birləşdirir.

İnklüziv təhsildə uşaqyönümlü pedaqogika

- 19 səs

Kursun təsviri

Bu proqramın məqsədi "Uşaqyönlü pedaqoqika"nın mahiyyəti, əsas xüsusiyyətləri və s. dair ümumi məlumatlar verməkdir.

Uşaq və ailə dəstək planları

- 26 səs

Kursun təsviri

Bu proqramın məqsədi "Uşaq və ailə dəstək planları"nın mahiyyəti, tərkib hissələri, necə hazırlanması və bu işə kimin cəlb edilməsinə dair ümumi məlumatlar verməkdir.

Universal öyrənmə dizaynı (UÖD)

- 33 səs

Kursun təsviri

Bu bölmədə təlim mühitinə adaptasiya strategiyası kimi universal öyrənmə dizaynının prinsipləri və hər kəsin əlyetərliliyi üçün dərs məzmununun öyrədilməsi üsulları ilə sizləri tanış edəcəyik.

İnklüziv təhsildə əməkdaşlıq

- 22 səs

Kursun təsviri

Proqramda əməkdaşlığa və məktəbdə daha inklüziv təhsil mühitinin yaradılması üçün əməkdaşlığın formalaşdırılması yollarına daha dərindən nəzər salınır.

İnsan hüquqlarına əsaslanan inklüziv təhsil

- 28 səs

Kursun təsviri

Proqramda əsas diqqət inklüziv təhsilə insan hüquqları nöqteyi-nəzərindən nəzər yetirilməsinə yönəlir.