İTRÇP -2020 "İnklüziv Təhsil: Reallıqlar, Çağrışlar, Perspektivlər" Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları

Müəllif: RİİB

Dil: Azərbaycan

Nəşr ili: 2021

Səhifə: 105 səh

Kitabı yükləmək üçün, hesabınıza daxıl olun

Kitabın təsviri

Müasir dövrün təhsil fəlsəfəsi yeni paradiqma və dəyərlərə köklənməkdədir. Təhsil maarifləndirici və inkişafetdirici proses kimi klassik dəyərlərini qoruyub saxlamaqla yanaşı bir sıra yeni ümumbəşəri dəyərlər də qazanmışdır ki, bunlardan ən öndələrindən biri təhsildə hüquq bərabərliyidir. Dinindən, dilindən, cinsindən, sağlamlıq imkanlarından və insan hüquqları məhdudlaşdıran bu kimi meyar və senzləri bir mənalı istisna edən yeni təhsil konsepsiyasını biz "inklüziv təhsil" kimi tanıyır və təqdir edirik.

Kateqoriyalar