Bu proqramın məqsədi "Uşaq və ailə dəstək planları"nın mahiyyəti, tərkib hissələri, necə hazırlanması və bu işə kimin cəlb edilməsinə dair ümumi məlumatlar verməkdir. Eyni zamanda, "Uşaq və Ailə Dəstək Planları"nın hazırlanması prosesində üzləşdiyimiz ümumi xətalardan və müvafiq öyrənmə hədəflərinin qoyulmasından bəhs edir.

 

Kateqoriyalar

Digər kurslar

İnklüziv siniflərdə qiymətləndirmə

- 2 səs

Kursun təsviri

Dünya miqyasında və Azərbaycanda bir çox müəllimlər, məktəb rəhbərləri və valideynlər tərəfindən uşaqların biliklərinin qiymətləndirilməsi üçün əsasən ənənəvi strategiyalardan istifadə edilir. Ənənəvi qiymətləndirmə strategiyaları adətən uşaqlar üçün çox vaxt çətin olur. Bu yanaşma uşaqların əksəriyyəti üçün baryerlər yaradır. Müntəzəm qiymətləndirmə strategiyalarına dəyişikliklərin edilməsindən başqa inklüziv müəllimlər, formativ qiymətləndirmə kimi daha ənənəvi strategiyaları innovativ qiymətləndirmə strategiyaları ilə birləşdirir. Formativ qiymətləndirmə müəllimlərə hər kəsin öyrənməsini təmin etmək üçün təcrübələrini daimi olaraq tənzimləmələrinə şərait yaradır.

İnsan hüquqlarına əsaslanan inklüziv təhsil

- 27 səs

Kursun təsviri

Proqramda əsas diqqət inklüziv təhsilə insan hüquqları nöqteyi-nəzərindən nəzər yetirilməsinə yönəlir.

İnklüziv təhsildə əməkdaşlıq

- 21 səs

Kursun təsviri

Proqramda əməkdaşlığa və məktəbdə daha inklüziv təhsil mühitinin yaradılması üçün əməkdaşlığın formalaşdırılması yollarına daha dərindən nəzər salınır.

Universal öyrənmə dizaynı (UÖD)

- 32 səs

Kursun təsviri

Bu bölmədə təlim mühitinə adaptasiya strategiyası kimi universal öyrənmə dizaynının prinsipləri və hər kəsin əlyetərliliyi üçün dərs məzmununun öyrədilməsi üsulları ilə sizləri tanış edəcəyik.

İnklüziv təhsildə uşaqyönümlü pedaqogika

- 15 səs

Kursun təsviri

Bu proqramın məqsədi "Uşaqyönlü pedaqoqika"nın mahiyyəti, əsas xüsusiyyətləri və s. dair ümumi məlumatlar verməkdir.