“Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Konvensiyaya əsasən universal dizayn “əşya, şərait, proqram və xidmətlərin adaptasiya və ya xüsusi dizayn zərurəti olmadan bütün insanlar üçün istifadəyə maksimum dərəcədə yararlı dizaynı” kimi tərif olunur. Universal dizayn yalnız fiziki yanaşma ilə əlaqəli deyil. Bura həmçinin əlilliyi olan şəxslərə şərait yaradan yardımçı cihazlar və dəstəkləyici sistemlər daxildir. İnklüziv təhsildə universal dizayn dedikdə isə sinifdə şagirdlər üçün təmin etdilən təlim mühiti nəzərdə tutulur.

 

 

 

 

Kateqoriyalar

Digər kurslar

İnklüziv siniflərdə qiymətləndirmə

- 2 səs

Kursun təsviri

Dünya miqyasında və Azərbaycanda bir çox müəllimlər, məktəb rəhbərləri və valideynlər tərəfindən uşaqların biliklərinin qiymətləndirilməsi üçün əsasən ənənəvi strategiyalardan istifadə edilir. Ənənəvi qiymətləndirmə strategiyaları adətən uşaqlar üçün çox vaxt çətin olur. Bu yanaşma uşaqların əksəriyyəti üçün baryerlər yaradır. Müntəzəm qiymətləndirmə strategiyalarına dəyişikliklərin edilməsindən başqa inklüziv müəllimlər, formativ qiymətləndirmə kimi daha ənənəvi strategiyaları innovativ qiymətləndirmə strategiyaları ilə birləşdirir. Formativ qiymətləndirmə müəllimlərə hər kəsin öyrənməsini təmin etmək üçün təcrübələrini daimi olaraq tənzimləmələrinə şərait yaradır.

Uşaq və ailə dəstək planları

- 22 səs

Kursun təsviri

Bu proqramın məqsədi "Uşaq və ailə dəstək planları"nın mahiyyəti, tərkib hissələri, necə hazırlanması və bu işə kimin cəlb edilməsinə dair ümumi məlumatlar verməkdir.

İnsan hüquqlarına əsaslanan inklüziv təhsil

- 27 səs

Kursun təsviri

Proqramda əsas diqqət inklüziv təhsilə insan hüquqları nöqteyi-nəzərindən nəzər yetirilməsinə yönəlir.

İnklüziv təhsildə əməkdaşlıq

- 21 səs

Kursun təsviri

Proqramda əməkdaşlığa və məktəbdə daha inklüziv təhsil mühitinin yaradılması üçün əməkdaşlığın formalaşdırılması yollarına daha dərindən nəzər salınır.

İnklüziv təhsildə uşaqyönümlü pedaqogika

- 15 səs

Kursun təsviri

Bu proqramın məqsədi "Uşaqyönlü pedaqoqika"nın mahiyyəti, əsas xüsusiyyətləri və s. dair ümumi məlumatlar verməkdir.