Müəllimlərin ən yaxşı öyrəndiyi mühit onlara dəstək verən, inam və paylaşma mədəniyyətinin olduğu vəbirlikdə öyrəndikləri münbit mühitdir. Müəllimlər onlara kifayət qədər dəstək göstərildiyini bildikləri zaman, yeni tədris strategiyalarını təcrübədən keçirməyə daha həvəsli olurlar və tədris və öyrənməprosesinin təkmilləşdirilməsində, bununla da təhsilalanların təlim nəticələrinin yaxşılaşdırılmasında dahafəal iştirak edirlər. Məktəblərdə müəllimlərin təlim icmalarının yaradılması əməkdaşlıq mədəniyyətininyaradılmasına stimul verə bilər. Təlim qrupları və qrup məşğələləri ilkin pedaqoji təhsil alan tələbələrinəməkdaşlıq və kommunikativ bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün uyğun vasitələrdir. Valideynlərin və daha geniş icmanın cəlb olunması da inklüziv təhsilin tətbiqində çox vacib əhəmiyyət daşıyır. Məktəbəməkdaşlıq mühiti yaratmalı və əlilliyi olan uşaqlara təhsildə hərtərəfli dəstək göstərmək üçün icma ilətərəfdaşlıq etməlidir.

 

 

Kateqoriyalar

Digər kurslar

İnklüziv siniflərdə qiymətləndirmə

- 4 səs

Kursun təsviri

İnklüziv müəllimlər müntəzəm qiymətləndirmə strategiyalarına dəyişikliklərin edilməsindən başqa, formativ qiymətləndirmə kimi daha ənənəvi strategiyaları innovativ qiymətləndirmə strategiyaları ilə birləşdirir.

İnklüziv təhsildə uşaqyönümlü pedaqogika

- 16 səs

Kursun təsviri

Bu proqramın məqsədi "Uşaqyönlü pedaqoqika"nın mahiyyəti, əsas xüsusiyyətləri və s. dair ümumi məlumatlar verməkdir.

Uşaq və ailə dəstək planları

- 24 səs

Kursun təsviri

Bu proqramın məqsədi "Uşaq və ailə dəstək planları"nın mahiyyəti, tərkib hissələri, necə hazırlanması və bu işə kimin cəlb edilməsinə dair ümumi məlumatlar verməkdir.

Universal öyrənmə dizaynı (UÖD)

- 33 səs

Kursun təsviri

Bu bölmədə təlim mühitinə adaptasiya strategiyası kimi universal öyrənmə dizaynının prinsipləri və hər kəsin əlyetərliliyi üçün dərs məzmununun öyrədilməsi üsulları ilə sizləri tanış edəcəyik.

İnsan hüquqlarına əsaslanan inklüziv təhsil

- 27 səs

Kursun təsviri

Proqramda əsas diqqət inklüziv təhsilə insan hüquqları nöqteyi-nəzərindən nəzər yetirilməsinə yönəlir.

İnklüziv Müəllimlərin Profili

- 0 səs

Kursun təsviri

“İnklüziv Müəllimlərin Profli” adlı sənəd müəllimlər üçün inklüziv təhsildə işləməyə imkan verən əsas dəyər və səriştələri özündə ehtiva edir. “İnklüziv Müəllimlərin Profili” sənədi Xüsusi və İnklüziv Təhsil üzrə Avropa Agentliyinin həyata keçirdiyi “İnklüziya üzrə müəllim hazırlığı” layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır.

İnklüziv təhsildə valideynlərin rolu

- 0 səs

Kursun təsviri

Valideynlərin cəlb olunması inkluziv təhsil işini formalaşdırmağın əhəmiyyətli hissələrindən biridir. Dövlət siyasi və hüquqi yollarla, məktəblər və təhsil şöbələri öz siyasəti və gündəlik qərarları ilə inklüziv təhsilə dəstək verərkən, valideynlərdə uşaqların təhsilində vacib rol oynayırlar.