Bu proqramın məqsədi iştirakçıların inklüziv təhsili dəstəkləyən qanunvericilik çərçivələri ilə tanış olması, inklüziv təhsillə bağlı geniş yayılmış yanlış təsəvvürləri və inklüziv təhsilin insanın inklüziv dəyərlərindən başladığını öyrənməsi yolu ilə onların inklüziv təhsilin mahiyyətini qavramalarına kömək etməkdir.

 

 

Kateqoriyalar

Digər kurslar

İnklüziv təhsildə əməkdaşlıq

- 21 səs

Kursun təsviri

Proqramda əməkdaşlığa və məktəbdə daha inklüziv təhsil mühitinin yaradılması üçün əməkdaşlığın formalaşdırılması yollarına daha dərindən nəzər salınır.

Universal öyrənmə dizaynı (UÖD)

- 30 səs

Kursun təsviri

Bu bölmədə təlim mühitinə adaptasiya strategiyası kimi universal öyrənmə dizaynının prinsipləri və hər kəsin əlyetərliliyi üçün dərs məzmununun öyrədilməsi üsulları ilə sizləri tanış edəcəyik.

Uşaq və ailə dəstək planları

- 22 səs

Kursun təsviri

Bu proqramın məqsədi "Uşaq və ailə dəstək planları"nın mahiyyəti, tərkib hissələri, necə hazırlanması və bu işə kimin cəlb edilməsinə dair ümumi məlumatlar verməkdir.

İnklüziv təhsildə uşaqyönümlü pedaqogika

- 15 səs

Kursun təsviri

Bu proqramın məqsədi "Uşaqyönlü pedaqoqika"nın mahiyyəti, əsas xüsusiyyətləri və s. dair ümumi məlumatlar verməkdir.