Bu proqramın məqsədi iştirakçıların inklüziv təhsili dəstəkləyən qanunvericilik çərçivələri ilə tanış olması, inklüziv təhsillə bağlı geniş yayılmış yanlış təsəvvürləri və inklüziv təhsilin insanın inklüziv dəyərlərindən başladığını öyrənməsi yolu ilə onların inklüziv təhsilin mahiyyətini qavramalarına kömək etməkdir.

Kateqoriyalar

Digər kurslar

İnklüziv təhsildə əməkdaşlıq

- 2 səs

Kursun təsviri

Proqramda əməkdaşlığa və məktəbdə daha inklüziv təhsil mühitinin yaradılması üçün əməkdaşlığın formalaşdırılması yollarına daha dərindən nəzər salınır.