İnklüziv təhsil mərkəzləri

Ətraflı

Onlayn kurslar

Ətraflı

Elektron kitabxana

Ətraflı

Haqqımızda

“Müəllimlərin inklüziv təhsil sahəsində bacarıqlarının artırılması” layihəsi Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən “Vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı və inklüziv təhsilin tətbiqi vasitəsilə Azərbaycanda təhsil sisteminin müasirləşdirilməsi” proqramı çərçivəsində həyata keçirilir....

Ətraflı

İnklüziv təhsil mərkəzləri

Şəki

İnklüziv təhsil mərkəzi müəllimlərin peşəkar inkişafını dəstəkləmək, təhsil müəssisələrində inklüziv təhsilin inkişafı üçün lazım olan dəyərləri və bacarıqları gücləndirmək məqsədiylə yaradılmışdır.

Ətraflı

Quba

İnklüziv Təhsil Mərkəzi müəllimlərin peşəkar inkişafını dəstəkləmək, təhsil müəssisələrində inklüziv təhsilin inkişafı üçün lazım olan dəyərləri və bacarıqları gücləndirmək məqsədiylə yaradılmışdır.

Ətraflı

Şamaxı

İnklüziv Təhsil Mərkəzi müəllimlərin peşəkar inkişafını dəstəkləmək, təhsil müəssisələrində inklüziv təhsilin inkişafı üçün lazım olan dəyərləri və bacarıqları gücləndirmək məqsədiylə yaradılmışdır.

Ətraflı

Bakı

İnklüziv Təhsil Mərkəzi müəllimlərin peşəkar inkişafını dəstəkləmək, təhsil müəssisələrində inklüziv təhsilin inkişafı üçün lazım olan dəyərləri və bacarıqları gücləndirmək məqsədiylə yaradılmışdır.

Ətraflı

Ağcabədi

İnklüziv Təhsil Mərkəzi müəllimlərin peşəkar inkişafını dəstəkləmək, təhsil müəssisələrində inklüziv təhsilin inkişafı üçün lazım olan dəyərləri və bacarıqları gücləndirmək məqsədiylə yaradılmışdır.

Ətraflı

Cəlilabad

İnklüziv Təhsil Mərkəzi müəllimlərin peşəkar inkişafını dəstəkləmək, təhsil müəssisələrində inklüziv təhsilin inkişafı üçün lazım olan dəyərləri və bacarıqları gücləndirmək məqsədiylə yaradılmışdır.

Ətraflı

Onlayn kurslar

İnklüziv siniflərdə qiymətləndirmə

- 2 səs

Kursun vaxtı:

60 dəq.

Kursun dili:

Azərbaycan

Kursun təsviri

Dünya miqyasında və Azərbaycanda bir çox müəllimlər, məktəb rəhbərləri və valideynlər tərəfindən uşaqların biliklərinin qiymətləndirilməsi üçün əsasən ənənəvi strategiyalardan istifadə edilir. Ənənəvi qiymətləndirmə strategiyaları adətən uşaqlar üçün çox vaxt çətin olur. Bu yanaşma uşaqların əksəriyyəti üçün baryerlər yaradır. Müntəzəm qiymətləndirmə strategiyalarına dəyişikliklərin edilməsindən başqa inklüziv müəllimlər, formativ qiymətləndirmə kimi daha ənənəvi strategiyaları innovativ qiymətləndirmə strategiyaları ilə birləşdirir. Formativ qiymətləndirmə müəllimlərə hər kəsin öyrənməsini təmin etmək üçün təcrübələrini daimi olaraq tənzimləmələrinə şərait yaradır.

Ətraflı

Uşaq və ailə dəstək planları

- 22 səs

Kursun vaxtı:

60 dəq.

Kursun dili:

Azərbaycan

Kursun təsviri

Bu proqramın məqsədi "Uşaq və ailə dəstək planları"nın mahiyyəti, tərkib hissələri, necə hazırlanması və bu işə kimin cəlb edilməsinə dair ümumi məlumatlar verməkdir.

Ətraflı

İnsan hüquqlarına əsaslanan inklüziv təhsil

- 27 səs

Kursun vaxtı:

60 dəq.

Kursun dili:

Azərbaycan

Kursun təsviri

Proqramda əsas diqqət inklüziv təhsilə insan hüquqları nöqteyi-nəzərindən nəzər yetirilməsinə yönəlir.

Ətraflı

İnklüziv təhsildə əməkdaşlıq

- 21 səs

Kursun vaxtı:

60 dəq.

Kursun dili:

Azərbaycan dili

Kursun təsviri

Proqramda əməkdaşlığa və məktəbdə daha inklüziv təhsil mühitinin yaradılması üçün əməkdaşlığın formalaşdırılması yollarına daha dərindən nəzər salınır.

Ətraflı

Universal öyrənmə dizaynı (UÖD)

- 32 səs

Kursun vaxtı:

60 dəq.

Kursun dili:

Azərbaycan

Kursun təsviri

Bu bölmədə təlim mühitinə adaptasiya strategiyası kimi universal öyrənmə dizaynının prinsipləri və hər kəsin əlyetərliliyi üçün dərs məzmununun öyrədilməsi üsulları ilə sizləri tanış edəcəyik.

Ətraflı

Tərəfdaşlar